Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Beleidskredieten

In totaal werden 211.326.000 euro beleidskredieten in de begroting ingeschreven (excl. KMSKA)

Begrotingsartikel

Omschrijving

Euro

HD0/1HE-H-2-A/WT

Werking en toelagen

1.351.000

HD0/1HE-H-2-C/WT

Projecten Erfgoed

1.077.000

HD0/1HE-H-2-B/WT

Structurele ondersteuning erfgoed

28.938.000

HD0/1HE-H-2-D/WT

Ondersteuning via DAC in kunsten en erfgoedlandschap

5.405.000

HD0/1HE-H-2-E/WT

Internationale projecten (niet decretaal)

391.000

HD0/1HE-H-2-F/WT

Structurele ondersteuning kunsten

7.210.000

HD0/1HE-H-2-K/WT

Structurele ondersteuning kunsten

94.529.000

HD0/1HE-H-2-G/WT

Projecten Kunsten

9.700.000

HD0/1HE-H-2-H/WT

Nederlandse taalunie + internationaal cultuurbeleid buiten Kunstendecreet

3.620.000

HD0/1HE-H-2-I/WT

Structurele ondersteuning instellingen Vlaamse Gemeenschap

15.957.000

HD0/1HE-H-2-Z/IS

Interne stromen

42.638.000

HD0/1HE-H-5-Z/IS

Topstukkenfonds

456.000

HD0-1HE-H-4-J/WT

Begrotingsfonds Kunsten en Erfgoed

54.000

 Totaal

 

211.326.000