Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Nieuwe commissieleden

Door het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet moesten ook de adviescommissie en beoordelingscommissies opnieuw benoemd worden. De minister besliste daarover op 11 oktober 2013.