Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Uitvoering nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

Op 6 juli 2012 bekrachtigde de Vlaamse Regering het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Om dat decreet uitvoerbaar te maken, moesten er regels en procedures komen per uitvoeringsbesluit:

  • Het uitvoeringsbesluit van 14 september 2012 houdende de formulering van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet

  • Het uitvoeringsbesluit van 1 februari 2013 houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012.