Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Commissies

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 benoemde vijf commissies:

  • Adviescommissie Cultureel Erfgoed

  • Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties Volkscultuur en Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed

  • Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties

  • Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants

  • Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten.

In het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 werd de organisatie van de vaste commissies vernieuwd en teruggebracht tot 3. Op 15 oktober 2013 startten de nieuwe advies- en beoordelingscommissies:

  • Adviescommissie Cultureel Erfgoed

  • Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties

  • Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten en Cultureel-erfgoedconvenants

  • Pool van tijdelijke leden.

In de nieuwe adviescommissie zitten 12 leden. De nieuwe beoordelingscommissies bestaan elk uit een kern van 9 permanente leden, per ronde aangevuld met tijdelijke leden, gekozen uit een pool van 42 deskundigen. De pool garandeert de nodige variëteit in expertise. Het mandaat loopt tot oktober 2015. Daarna is het aan de nieuwe Vlaamse Regering om nieuwe commissieleden aan te duiden.