Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

DAC-subsidies

Het Derde Arbeidscircuit (DAC) is een tewerkstellingsmaatregel van 1982. Doel van de maatregel was structureel werklozen tewerkstellen in de niet-commerciële sector. De overheid treedt op als werkgever en betaalt het loon van de DAC'ers.

Sinds 2001 worden DAC-tewerkstellingsplaatsen omgezet in gewone tewerkstelling. De organisatie waarin een DAC’er actief is, treedt dan op als werkgever en krijgt van de Vlaamse overheid een aanvullende subsidie voor tewerkstelling.

De DAC-tewerkstellingsplaatsen in de cultureel-erfgoedsector werden vanaf 2008 geïntegreerd in het Cultureel-erfgoeddecreet:

  • Voor structureel gesubsidieerde organisaties werd de aanvullende subsidie voor tewerkstelling toegevoegd aan de werkingssubsidies.

  • Organisaties die erkend zijn als museum, cultureel archief of erfgoedbibliotheek kunnen een aanvraag doen om de aanvullende subsidie voor tewerkstelling te houden.

  • Bij organisaties die niet erkend zijn, dooft de aanvullende subsidie voor tewerkstelling uit. Zij krijgen alleen nog een subsidie voor personen die in het DAC-statuut gewerkt hebben. Als die uit dienst gaan, stopt de subsidie.

Tewerkstellingsplaatsen die vrijkomen, worden herverdeeld naar het regionale depotbeleid.

In 2012 kregen 22 organisaties een aanvullende subsidie voor tewerkstelling voor 35 voltijds equivalenten. De totale subsidie was toen 1,4 miljoen euro. De situatie voor 2013 kan pas vastgesteld worden in het najaar van 2014, als de bewijsstukken voor de loonkosten aan Kunsten en Erfgoed bezorgd zijn en gecontroleerd werden.

Organisatie

Status

Aantal VTE

Bedrag in euro

Bakkerijmuseum Walter Plaetinck, Zuidgasthuishoeve

Erkend

7,0

261.990,53

De Zilverreiger, Streekmuseum van Klein Brabant

 

0,5

17.057,01

Ecomuseum en Archief Boomse Baksteen*

 

1,0

37.719,80

Erfgoed Lommel

Erkend

3,0

136.015,60

Gasthuismuseum Sint-Dimpna

 

2,5

107.118,93

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi

 

1,0

45.109,45

Geschied- en Heemkundige Kring van Landen

 

0,5

25.845,70

Heemkring De Drie Rozen

 

1,1

47.108,32

Heemkring Heidebloemke

 

0,5

34.739,22

Heemkundige Kring St.-Huibrechts-Lille

 

1,0

57.444,37

Karrenmuseum Essen

Erkend

2,0

85.378,76

Midzeelhoeve

Erkend

2,0

81.685,42

Museum De Bres

 

1,0

36.401,27

Museum van het Kamp van Beverlo

 

2,0

102.380,02

Regionale Heemmusea Bachten De Kupe

 

1,0

34.720,58

Sincfala, Museum van de Zwinstreek

 

1,2

39.185,16

Speelgoedmuseum Mechelen

Erkend

1,0

38.184,87

Museum Dhondt Dhaenens

Erkend

2,0

72.420,00

Talbot House

Erkend

2,0

76.761,75

Vrienden van het Museum Bardelaere

 

1,0

34.924,60

Vrienden van het Sint-Godelievemuseum

 

1,0

56.106,39

Zuidwestbrabants Museum Halle

 

0,5

13.037,55

* Bedrag is nog onder voorbehoud wegens onvolledige afrekening (mei 2014).