Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Kwaliteitslabel

De Vlaamse Gemeenschap kent via het Cultureel-erfgoeddecreet een kwaliteitslabel toe aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Aan het kwaliteitslabel is een erkenningsteken verbonden. De erkenning staat uitdrukkelijk los van subsidiëring.

De toekenning van een kwaliteitslabel kadert in de uitvoering van het complementair cultureel-erfgoedbeleid. In 2011 werd een protocol van akkoord afgesloten tussen de drie bestuursniveaus: de Vlaamse Gemeenschap, de vertegenwoordigers van de provincies (Vereniging van de Vlaamse Provincies) en van de steden en gemeenten (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten).

In 2013 behandelde Kunsten en Erfgoed vijf aanvragen voor een kwaliteitslabel: 2 voor door de Vlaamse overheid erkende musea, 2 voor door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstellingen, en 1 voor een door de Vlaamse overheid erkende culturele erfgoedbibliotheek. Deze organisaties kregen een kwaliteitslabel:

  • Gasthuismuseum, Geel (museum)

  • Stadsarchief Mechelen (culturele archiefinstelling)

  • Universiteitsarchief Gent (culturele archiefinstelling)

Vandaag zijn er in totaal 90 erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, waarvan 13 culturele archiefinstellingen, 8 culturele erfgoedbibliotheken en 69 musea.