Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Overleg Immaterieel cultureel erfgoed – Conventie Unesco 2003

België heeft de Unescoconventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed geratificeerd in 2006. Hoe België op de mogelijkheden van de conventie inspeelt, wordt in België voorbereid door de drie bevoegde gemeenschappen. In 2013 stonden drie punten op de agenda:

  • De Unesconominaties (Vlaamse beiaardcultuur en Belgische biercultuur)

  • Het Intergouvernementele Comité (IGC) in Bakoe (2-7 december) voorbereiden en evalueren

  • Het voortgangsrapport bijwerken dat België in 2012 indiende.

Daarnaast werden in Vlaanderen de plannen voor een toekomstig categorie II-centrum rond immaterieel cultureel erfgoed verder voorbereid. Het gemeenschappelijk managementcomité tussen de beleidsdomeinen CJSM en internationaal Vlaanderen (MACO ICCD) besliste op 2 juli 2013 om de haalbaarheid in Vlaanderen te onderzoeken. Kunsten en Erfgoed coördineerde een werkgroep van vertegenwoordigers van de verschillende betrokken entiteiten, aangevuld met het Unesco Liaison Office voor Europa en inhoudelijke experts.

Er werd ook overlegd met het Unescosecretariaat in Parijs. Dat leidde tot een inhoudelijk profiel voor een toekomstig centrum. Dat profiel zal dienen om het draagvlak voor zo’n centrum in Vlaanderen en bij de andere Gemeenschappen af te toetsen.