Vlaanderen.be | Kunstenenerfgoed.be

Europeana

Europeana kadert in de ambitieuze Digital Agenda for Europe, de strategie die Europees commissaris Kroes in mei 2010 presenteerde.

Kunsten en Erfgoed was op het Europeana-evenement tijdens het Ierse EU-voorzitterschap (21 juni) en op de strategische workshop in Den Haag (21 november), waar het toekomstige beleid van Europeana als netwerkorganisatie centraal staat. Een van de aspecten is het verder uitwerken van de faciliterende rol die Europeana voor zijn community – het Europeana Network – kan spelen.

Het informele model van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform geeft aan hoe en waarom een samenwerking opgebouwd kan worden. Het model wekte de interesse van Europeana op, waardoor in 2014 de mogelijkheden tot synergie afgetast worden. Het rapport dat de impact van Europeana in Vlaanderen analyseerde, speelde ook een rol in het opstarten van deze dialoog.